wprowadzony: 2012-10-24 23:04:14
Studium Policealne
ostatnia aktualizacja: 2019-09-30 10:24:35

Oferta Policealnego Studium Zawodowego ZDZ w Lublinie

Poniżej przedstawiamy kierunki i specjalności nauczania w naszych szkołach.
Szczegółowych informacji na temat zasad rekrutacji oraz wymaganych dokumentów  w szkołach niepublicznych udziela sekretariat szkoły
- ul. Królewska 15 w Lublinie,
tel. nr 081 5326657, e-mail: szkola@zdz.lublin.pl.


ZAPRASZAMY!

        Policealne Studium Zawodowe
 • technik usług kosmetycznych
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik masażysta
 • technik rachunkowości
 

 

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej.
Nauka trwa 2 lata w systemie dziennym lub zaocznym.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w pracowniach własnych szkoły. Prowadzi je wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: pracownicy naukowi uczelni wyższych, lekarze
i fizykoterapeuci.

Wszystkie kierunki bez opłat czesnego!

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom technika w wyuczonej specjalności wraz ze specjalizacją
 • dodatkowe dyplomy i certyfikaty podnoszące kwalifikacje absolwenta

 

Technik usług kosmetycznych
Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym i zaocznym
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Przedmioty realizowane w studium:

 1. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu
 2. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała
 3. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu
 4. Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała
 5. Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym
 6. Język obcy zawodowy (do wyboru: niemiecki, angielski)
 7. Podstawy anatomiczno- dermatologiczne w kosmetyce
 8. Praktyka zawodowa

Dlaczego warto uczyć się u nas?

 • posiadamy bogate doświadczenie w kształceniu na kierunku: technik usług kosmetycznych (ponad 20 lat),
 • kształcimy w niewielkich grupach ćwiczeniowych (10 – 12 osób),
 • główny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne,
 • dysponujemy własnymi, bogato wyposażonymi pracowniami do nauki zawodu,
 • oferujemy szeroką pulę dodatkowych kursów kosmetycznych i innych,
 • rzetelnie przygotowujemy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
  w zawodzie,
 • zajęcia prowadzą specjaliści i praktycy z długoletnim stażem.