wprowadzony: 2017-08-18 11:32:42
Projekt unijny realizowany w ramach RPO WL 2014-2020
ostatnia aktualizacja: 2017-08-24 15:49:16

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie realizuje projekt:
 
„Nowe umiejętności - nowe możliwości"
 
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe.                                                              

Celem projektu jest uzyskanie wyższej jakości kształcenia  zawodowego w Technikum ZDZ i Zasadniczej
Szkole Zawodowej Przyzakładowej ZDZ (od 01.09.2017 r. Branżowej Szkole I Stopnia)
prowadzonych przez ZDZ w Lublinie.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli dwóch szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie:

Technikum ZDZ i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ZDZ (od 01.09.2017r. Branżowej Szkoły I Stopnia) 


Zakres oferowanego wsparcia*:

Dla nauczycieli:

KURSY:

 1. Nowoczesne techniki strzyżenia damskiego i męskiego - 16 godz.,
 2. Koloryzacja i upinanie włosów - 16 godz.,
 3. Diagnostyka trychologiczna w teorii i praktyce - 32 godz.,
 4. Keratynowe prostowanie włosów - 16 godz.,
 5. Carving I i II stopnia - 60 godz.,
 6. Nowoczesne trendy w sztuce kulinarnej - 60 godz.,
 7. Cukiernik z egzaminem czeladniczym - 200 godz.,
 8. Obsługa i wykorzystanie w edukacji programowania wspomagającego projektowanie- CAD – edukacja - 30 godz., w tym 10 godz. e-learning,
 9. Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - 30 godz., w tym 10 godz. e-learning,
 10. Obsługa i wykorzystanie systemów edukacyjnych dla nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - 30 godz., w tym 10 godz. e-learning

STUDIA PODYPLOMOWE:

 1. Kosmetologia 3 semestry (360 godz.),
 2. Żywienie człowieka, dietetyka 3 semestry (360 godz.)

Dla uczniów:

BRANŻA FRYZJERSKA

 1. Wizaż i stylizacja z elementami analizy ślubnej – 90 godz.
 2. Kreatywne techniki strzyżenia damskiego  i męskiego - 60 godz.
 3. Keratynowe prostowanie włosów -16 godz.
 4. Podstawy diagnostyki trychologicznej  w codziennej prakt.fryzjera - 16 godz.
 5. Stylizacja i zdobnictwo paznokci - 40 godz.

BRANŻA GASTRONOMICZNA

 1. Carving – I stopnia - 48 godz.
 2. Barman-kelner z elementami sommelierstwa - 75 godz.
 3. Nowoczesne techniki kulinarne - 60 godz.
 4. Barista - 24 godz.
 5. GASTRO POS i SZEF-obsługa sprzedaży w gastronomii i gospodarka magazynowa - 24 godz. 
 6. HACCAP w branży spożywczej - 8 godz.

BRANŻA MECHANICZNA

 1. Podstawy obsługi programów komput. wspierających projektowanie i wytwarzanie (CAD/CAM) - 50 godz.
 2. Spawanie metodą MAG135” - 150 godz
 3. Podstawy programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) – 40 godz.

Dedykowane uczniom i nauczycielom warsztaty realizowane w oparciu o nowoczesne rozwiązania nauki i technologii/laboratoria kosmetyczne, organizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych w Lublinie:

1. Wyrób kosmetyków pielęgnacyjnych (5 godz.)
2. Kuchnia fit (4 godz.)

(* jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednym kursie)

Współpraca szkół z pracodawcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych:

 1. Realizacja praktyk zawodowych dla 19 uczniów ZSZP (150 godz./ucznia),
 2. Realizacja staży zawodowych dla 15 uczniów Technikum (150 godz./ucznia),
 3. Realizacja staże zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego (40 godz./osobę).

 

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • materiały szkoleniowe i promocyjne,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (uczniowie/uczennice),
 • poczęstunek,
 • dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
 • zaświadczenie ukończenia kursu,
 • stypendium stażowe (uczniowie/uczennice).

 

REKRUTACJA (dokumenty rekrutacyjne):

 • Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa  w projekcie
 • Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela
 • Formularz zgłoszeniowy dla ucznia/uczennicy
 • Oświadczenie uczestnika/uczestniczki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 1. w Biurze Projektu,
 2. na stronach internetowych:
 1. w sekretariacie szkół.

Ww. dokumenty będą przyjmowane w Biurze Projektu w terminie:
II połowa sierpnia – wrzesień 2017 r.

              BIURO PROJEKTU:

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Królewska 15, p.3
20-109 Lublin
tel. 81 532 79 65
www.zdz.lublin.pl

SEKRETARIAT  SZKÓŁ

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie 
ul. Królewska 15
20-109 Lublin
Tel. 81 532 66 57

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Zabielska       e-mail:  k.zabielska@zdz.lublin.pl,

Sylwia Szczęsna              e-mail: s.szczesna@zdz.lublin.pl

 
 
Dokumenty do pobrania:
 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELA
 3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIA/UCZENNICY
 4. WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 5. Rekomendacja wychowawcy/nauczyciela dotycząca ucznia
 6. Rekomendacja dyrektora dotycząca nauczyciela
 7. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego