wprowadzony: 2012-10-24 23:01:19
Branżowa szkoła I stopnia
ostatnia aktualizacja: 2020-05-13 10:02:49

Poniżej przedstawiamy kierunki i specjalności nauczania w naszych szkołach.

Szczegółowych informacji na temat zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów udziela telefonicznie lub mailowo sekretariat szkoły: 
tel. nr 81 5326657, e-mail: szkola@zdz.lublin.pl.

ZAPRASZAMY!

                                                                                                                                                                                                            
Branżowa Szkoła I stopnia
operator obrabiarek
  • fryzjer  
  • kucharz
  • ślusarz 
  • mechanik - monter maszyn i urządzeń
  • elektromechanik 
  • operator obrabiarek skrawających

 

Jest to szkoła publiczna. Nauka trwa 3 lata. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w pracowniach własnych szkoły oraz w najlepszych lubelskich zakładach na zasadzie umowy z przedsiębiorcami.
Absolwent uzyskuje:

  • świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
  • możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Atrakcyjne kierunki oraz możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na kursach organizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego (zniżki) ułatwiają naszym absolwentom znalezienie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

Grupy mechaniczne jako pracownicy młodociani otrzymują comiesięczne wynagrodzenie i 3-letni staż pracy. Naukę realizujemy we współpracy z jednym z największych zakładów lubelszczyzny SIPMA S.A. Nasz partner to gwarancja zdobycia wysokich kwalifikacji oraz zatrudnienia naszych uczniów.