Projekty unijne
najnowsza wiadomość z dnia: 2020-09-17 21:53:42
1 z 1
dodano: 2020-09-16 22:35:45

TRWA REKRUTACJA - projekt

TRWA REKRUTACJA DO UDZIAŁU W KURSACH I STAŻACH organizowanych w ramach projektu

"Szkoły kompetencji zawodowych"

 

W październiku i listopadzie 2020 r. zapraszamy na:

 1. kurs Nowoczesne techniki kulinarne (60 godz.) dla uczniów Branżowej Szkoły ZDZ w Lublinie;

 2. kurs HACAP w branży spożywczej (8 godz.) dla uczniów Branżowej Szkoły ZDZ w Lublinie,

 3. kurs Makijaż ślubny (40 godz.) dla uczniów Branżowej Szkoły oraz Technikum ZDZ w Lublinie,

 4. kurs Przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1 (16 godz.) dla uczniów Branżowej Szkoły oraz Technikum ZDZ w Lublinie,

 5. kurs Spawanie metodą MAG (150 godz.) dla uczniów Branżowej Szkoły ZDZ w Lublinie, kończący się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem Książeczki spawacza i świadectwa egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.

 

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje dostępne
w Biurze Projektu – ul. Królewska 15, budynek A, pokój nr 2

Kontakt tel.: 81 532 70 21 wew. 88

 

Kandydaci, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać
się z całością tekstu Regulaminu dostępnego na stronie
www.zdz.lublin.pl

PLIKI DO POBRANIA:

                                                 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIA TECHNIKUM 

                                     FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZNIA SZKOŁY BRANŻOWEJ

                                                 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

                                                 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

 
dodano: 2018-09-11 19:09:18

Projekt 12.2 "ZDZ - szkoły nowych możliwości" - rekrutacja 2018/2019

  

 

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku Technikum ZDZ w Lublinie uczestniczą w realizacji projektu „ZDZ – szkoły nowych możliwości".

Projekt realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje kompetencje; Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

CELEM PROJEKTU jest wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego realizowanego w szkołach ZDZ poprzez zapewnienie uczniom dodatkowych zajęć edukacyjnych, doposażenie pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz podwyższenie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

 • 50 uczniów Technikum ZDZ w Lublinie,
 • 6 nauczycieli Technikum ZDZ w Lublinie.

ZAKRES OFEROWANEGO WSPARCIA

 1. KURSY DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informatycznego w pracy nauczyciela, tablica interaktywna jako skuteczne narzędzie pracy nauczyciela,                      praca z uczniami o niskich osiągnięciach edukacyjnych;
 2. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE dla uczniów z zakresu matematyki i języka angielskiego;
 3. KOŁA ZAINTERESOWAŃ dla uczniów z zakresu geograficzno-przyrodniczego;
 4. WYJAZDY EDUKACYJNE dla uczniów w Góry Świętokrzyskie oraz zajęcia laboratoryjne w Centrum Nauki Kopernik    w Warszawie;
 5. DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE (grupowe i indywidualne) dla uczniów.

 

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:

 • bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów,
 • profesjonalne doradztwo zawodowe dla uczniów,
 • materiały, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dla uczniów,
 • dokumenty potwierdzające uzyskanych kwalifikacji lub nabytych kompetencji (zaświadczenie/certyfikaty dla nauczycieli).

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne, tj. Regulamin rekrutacji oraz udziału w projekcie, formularze zgłoszeniowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami zostały załączone poniżej:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA: http://www.szkoly-zdz.pl/files/5b97fd0a4b27b.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA NAUCZYCIELI: http://www.szkoly-zdz.pl/files/5b97fdd24dc4d.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA  UCZNIA: http://www.szkoly-zdz.pl/files/5b97fecd79a0f.pdf

REKOMENDACJA DLA NAUCZYCIELA: http://www.szkoly-zdz.pl/files/5b97ffe8cec4b.pdf

REKOMENDACJA DLA UCZNIA:  http://www.szkoly-zdz.pl/files/5b97ffc7d7eee.pdf

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA PRZETWARZANIE DANYCH: http://www.szkoly-zdz.pl/files/5b904feaf357c.pdf

oraz są dostępne na stronie www.zdz.lublin.pl i w sekretariacie szkół.

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:   Sylwia Szczęsna tel. 577 015 815 (Technikum ZDZ w Lublinie), adres e-mail  s.szczesna@zdz.lublin.pl

REALIZATOR PROJEKTU: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15, 20-109 Lublin, tel. 81 532 79 65, www.zdz.lublin.pl

Personel projektu:

Katarzyna Zabielska e-mail k.zabielska@zdz.lublin.pl,

Dorota Grabowska e-mail d.grabowska@zdz.lublin.pl, tel. 81 532 70 21 wew. 48

 
dodano: 2018-09-06 19:48:44

Projekt 12.4 - dodatkowa rekrutacja

                                    

Projekt 12.4 "Nowe umiejętności - nowe możliwości"       

Rekrutacja 2018/2019

obowiązuje od 05.09.2018 roku

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe.                                                              


Zakres oferowanego wsparcia*:

BRANŻA FRYZJERSKA

 1. Podstawy diagnostyki trychologicznej  w codziennej prakt.fryzjera - 16 godz.

BRANŻA GASTRONOMICZNA

 1. Carving – I stopnia - 48 godz.
 2. Barista - 24 godz.
 3. GASTRO POS i SZEF-obsługa sprzedaży w gastronomii i gospodarka magazynowa - 24 godz. 
 4. HACCAP w branży spożywczej - 8 godz.

BRANŻA MECHANICZNA

 1. Podstawy obsługi programów komput. wspierających projektowanie i wytwarzanie (CAD/CAM) - 50 godz.
 2. Podstawy programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) – 40 godz

 

REKRUTACJA obowiązująca od 05 września 2018 (dokumenty rekrutacyjne):

 • Formularz zgłoszeniowy dla ucznia/uczennicy - obow. od 05.09.2018 r.

 • Oświadczenie uczestnika/uczestniczki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

 1. w Biurze Projektu,
 2. na stronach internetowych:

Ww. dokumenty będą przyjmowane do 25.09.2018 r.

              BIURO PROJEKTU:

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Królewska 15, p.3
20-109 Lublin
tel. 81 532 79 65
www.zdz.lublin.pl

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Zabielska       e-mail:  k.zabielska@zdz.lublin.pl,

Sylwia Szczęsna              e-mail: s.szczesna@zdz.lublin.pl

dokumenty do pobrania:  

                           FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:      http://www.szkoly-zdz.pl/files/5b904f57143f0.pdf

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych:      http://www.szkoly-zdz.pl/files/5b904feaf357c.pdf 

 

 
dodano: 2018-03-15 09:41:52

Projekt "Nowe umiejętności - nowe możliwości"

 

W Szkołach ZDZ w Lublinie realizowany jest projekt "Nowe umiejętności - nowe możliwości",

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubekskiego EFS na lata 2914-2020,

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Uczniowie i nauczyciele uczestniczą w kursach poszerzając swoje wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach:

 

GASTRONOMIA:

 • "Carving I i II stopnia" N-CARV - podczas tego kursu nauczyciele zdobywają umiejętności tworzenia dekoracji i rzeźb z warzyw i owoców. Zajęcia prowadzi Szef Kuchni jednej z lubelskich restauracji, finalista Kulinarnego Pucharu Polski 2017r., specjalizujący się w carvingu.

 • "Nowoczesne techniki kulinarne" NU-TECH-1 - uczniowie z nauczycielem praktycznej nauki zawodu poznają najnowsze techniki kulinarne, w tym dania kuchni molekularnej.

 • "Barista" U-BAR-1 - uczniowie pod okiem profesjonalnych baristów poznają techniki parzenia pysznej i aromatycznej kawy.

 • "HACCAP w branży spożywczej" U-HACCAP-1
 • "Barman-kelner z elementami sommelierstwa" U-B/K-1
 • Warsztaty "Kuchnia fit" W-KF - uczniowie i nauczyciele zdobywają wiedzę i umiejetności przygotowywania potraw kuchni fit.

MECHANIKA:

 • "Spawanie metodą MAG135" U-MAG135 - uczniowie klas mechanicznych nabywają umiejętności wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali metodą MAG135.

FRYZJERSTWO

 • "Diagnostyka trychologiczna w teorii i praktyce" N-TRYCH - nauczyciele nabywają wiedzę z dziedziny trychologii.

 • "Nowoczesne techniki strzyżenia" N-STRZ - w trakcie szkolenia nauczyciele doskonalili swe umiejętności z zakresu nowatorskich  sztrzyżeń męskich i damskich.

 • "Koloryzacja i upinanie włosów" N-KOL - nauczyciele doskonalili swe umiejętności poprzez poznawanie nowatorskich technik koloryzacji podkreślających fryzury, uczesania i upięcia.

 • "Keratynaowe prostowanie włosów" N-KERAT - nauczyciele szkolili się z zakresu keratynowego prostowania włosów oraz pielęgnacji włosów po zabiegu.

 • "Stylizacja i zdobnictwo paznokci" U-PAZ-1 - uczniowie zgłębiają sztukę stylizacji i zdobienia paznokci.

 • "Wizualizacja wizerunku z analizą ślubną" U-WIZ-1 - uczniowe nabywają umiejętności dokonania analizy ślubnej i kolorystycznej oraz wykonania makijażu na różne okazje zgodnie z wcześniej przeprowadzoną analizą.

 • Warsztaty "Wyrób kosmetyków pielęgnacyjnych" W-KOSM - uczniowe i nauczyciele wyrabiali kosmetyki pielęgnacyjne, m.in.: kulki musujące do kąpieli, peelingi do ciała i twarzy oraz błyszczyki do ust i mydła zapachowe.

 
dodano: 2017-08-18 11:32:42

Projekt unijny realizowany w ramach RPO WL 2014-2020

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie realizuje projekt:
 
„Nowe umiejętności - nowe możliwości"
 
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego, Oś Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe.                                                              

Celem projektu jest uzyskanie wyższej jakości kształcenia  zawodowego w Technikum ZDZ i Zasadniczej
Szkole Zawodowej Przyzakładowej ZDZ (od 01.09.2017 r. Branżowej Szkole I Stopnia)
prowadzonych przez ZDZ w Lublinie.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli dwóch szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie:

Technikum ZDZ i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ZDZ (od 01.09.2017r. Branżowej Szkoły I Stopnia) 

( ... )
 
dodano: 2012-11-18 19:45:41

Projekty unijne w ramach FRSE

Projekty unijne w ramach FRSE - „Młodzież w działaniu”,
w których uczestniczyli nasi uczniowie:

 1. The Hope of Caravan (działanie 1.1) – odbył się pod koniec listopada 2010 roku w Adanie w Turcji. W projekcie wzięła udział młodzież z Rumunii, Bułgarii, Turcji i Polski – uczniowie Technikum ZDZ w Lublinie:

  pod opieką nauczyciela B. Oponia

  Projekt był poświęcony problematyce bezrobocia, migracji zarobkowej, możliwościom podjęcia pracy w swoim kraju. Młodzież spotkała się z władzami miasta, uczetniczyła w spotkaniach w centrum biznesu, na uniwersytecie, w urzędach pracy. Istotną część projektu stanowiły warsztaty i wieczory kultury przygotowane przez uczestników.

  ( ... )